Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Organisaties

Naam afgekort Volledige naam Website
ANEMOON Stichting ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek www.anemoon.org
BLWG-KNNV Bryologische en Lichenologische WerkGroep KNNV www.blwg.nl
CBS Centraal Bureau voor Statistiek www.cbs.nl
CBS (fungi) Centraal Bureau voor Schimmelcultures www.cbs.knaw.nl
EIS EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongwervelden www.eis-nederland.nl
FE Fauna Europaea www.faunaeur.org
FLORON Stichting Floristisch Onderzoek Nederland www.floron.nl
Min. EZ Ministerie van Economische Zaken http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
Naturalis Naturalis Biodiversity Center www.naturalis.nl
NEV Nederlandse Entomologische Vereniging www.nev.nl
NMV (mal.) Nederlandse Malacologische Vereniging www.spirula.nl
NMV (myc.) Nederlandse Mycologische Vereniging www.mycologen.nl
nVWA (PD) Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (Plantenziektenkundige Dienst) www.vwa.nl
RAVON Reptielen-, Amfibieën- en Vissen Onderzoek Nederland www.ravon.nl
RIVO-DLO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek www.rivo.dlo.nl
SOVON SOVON Vogelonderzoek Nederland www.sovon.nl
Vlinderstichting De Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl
VOFF Vereniging Onderzoek Flora en Fauna www.voff.nl
- Zoogdiervereniging www.zoogdiervereniging.nl