Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Wie is wie?

Aan het Nederlands Soortenregister draagt een groot aantal kennisorganisaties en individuele experts bij. Het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, en het Ministerie van EZ leveren omvangrijke dataverzamelingen. Vele tientallen specialisten verzorgen eveneens een bijdrage. Zij zijn meestal actief in de soortenorganisaties, verenigd in SoortenNL, zoals RAVON, FLORON en de Vlinderstichting. Naturalis en EIS verzorgen het beheer en de organisatie van het register.