Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Jelger Herder

Naam: Abramis brama (Linnaeus, 1758)

Is geldige naam voorAbramis brama (Linnaeus, 1758)
ReferentieEuropean freshwater fishes
ExpertOijen, M. van
OrganisatieNaturalis Biodiversity Center