Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kreeftenpest Aphanomyces astaci

Foto: Trude Vrålstad

Indeling

Aphanomyces [genus] (3/3)
astaci [soort]

De kreeftenpest Aphanomyces astaci is een berucht schimmelachtig organisme die infecties kan veroorzaken bij rivierkreeften. Vermoedelijk is de kreeftenpest halverwege de 19e eeuw in Europa geïntroduceerd door de import van Noord-Amerikaanse zoetwaterkreeften. Amerikaanse kreeften zijn resistent voor de pest. Voor zoetwaterkreeften van Europese origine is de pest meestal dodelijk. Hierdoor is de met name de Europese rivierkreeft Astacus astacus op zeer veel plaatsen in Europa verdwenen. Naar verwachting is de kreeftenpest ook in Nederland verantwoordelijk voor de achteruitgang van de Europese rivierkreeft, en ook voor de massale sterfte in de Rozendaalse beek bij Arnhem in 2001. Het organisme is overigens pas zeer recent in Nederland aangetoond (Tilmans et al. 2004).