Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Lettersierschildpad Trachemys scripta

Foto: Tjerk Nawijn

Indeling

Trachemys [genus]
(1 soorten in totaal / 0 gevestigd)
scripta [soort] (3/0)

Habitat

In hun natuurlijke verspreidingsgebied leven roodwangschildpadden met name in grotere stilstaande en langzaam stromende wateren met een dichte waterplantenbegroeiing (Behler 1992). In Nederland worden ze vooral in stedelijke wateren aangetroffen. Overige waarnemingen komen van een grote variatie aan habitats. Hieruit valt te concluderen dat de habitat in Nederland samenvalt met de plaatsen waar roodwangschildpadden zijn uitgezet en niet met een bepaalde habitatvoorkeur van de soort.

Begeleidende soorten

Roodwangschildpadden worden op allerlei plaatsen losgelaten en kunnen daardoor in principe met alle inheemse (amfibieën)soorten worden aangetroffen. De meeste roodwangschildpadden worden echter in stadswateren losgelaten, waar nauwelijks andere reptielen- of amfibieënsoorten voorkomen. Af en toe worden naast roodwangschildpadden andere exotische waterschildpadsoorten aangetroffen.

Bron

Auteur(s)

Veenvliet, P.

Publicatie