Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Lettersierschildpad Trachemys scripta

Foto: Tjerk Nawijn

Indeling

Trachemys [genus]
(1 soorten in totaal / 0 gevestigd)
scripta [soort] (3/0)

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatzoet
ReferentieDe roodwangschildpad in Limburg, verspreiding en mogelijke bedreigingen voor de inheemse herpetofauna
ExpertCreemers, R.C.M. (RAVON)

Verspreiding


Verspreidingskaart Roodwangschildpad
Bron: RAVON

statusIncidentele import (2d)
habitatzoet
referentieTilmans & Jansen 2001
expertJeroen van Delft (RAVON)
status sinds 1982Nog te bepalen
opmerkingDe soort komt vermoedelijk op veel plaatsen voor, maar klimaat is waarschijnlijk ongeschikt voor ontwikkeling van de eieren.

Areaal

Natuurlijke areaal

Trachemys scripta komt van nature voor in het zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten. Roodwangschildpadden zijn inheems in de Missisippi-vallei, tussen Illinois en de Golf van Mexico. Nauw verwante soorten komen voor in Midden- en Zuid-Amerika (Ernst & Barbour 1989).

Buiten het natuurlijke areaal

Roodwangschildpadden zijn in grote aantallen verhandeld over vrijwel het hele noordelijk halfrond. Bijna overal waar ze zijn verkocht worden losgelaten exemplaren aangetroffen. Er zijn dan ook meldingen uit vrijwel heel Europa (Bringsøe 2001). In Europa is slechts enkele keren succesvolle voortplanting van roodwangschildpadden geconstateerd en wel in Frankrijk, Spanje en Italië (Cadi et al. 2004, Capalleras & Carretero 2000, Ferri & Soccini 2003). In Kehl (Baden-Württemberg, Duitsland) is in 2004 een juveniel aangetroffen waarvan wordt verondersteld dat het in de natuur is geboren (Pieh & Laufer 2006).

Verspreiding in Nederland

In Nederland worden roodwangschildpadden verspreid door het hele land aangetroffen. Meestal gaat het om slechts enkele exemplaren per locatie. Succesvolle voortplanting is niet geconstateerd in Nederland. De klimatologische omstandigheden zijn daarvoor te ongunstig. Wel zijn inmiddels waarnemingen uit de zomers van 2005 en 2006 gepubliceerd van eiafzet in de vrije Nederlandse natuur (Herder 2007b, Hofstra 2007). Deze eieren zijn echter (waarschijnlijk) niet uitgekomen. Naar aanleiding van deze publicaties zijn nog diverse waarnemingen van eierleggende roodwangschildpadden uit 2000, 2002, 2003, 2004 en 2007 verspreid over het hele land bij Stichting ravon binnengekomen (ongepubliceerd). De hoogste concentraties aan vindplaatsen liggen nabij stedelijk gebied, daar waar de meeste mensen wonen die deze dieren aanschaffen en uitzetten (Bruekers & Van der Keijlen 1997, Tilmans & Jansen 2001).

Bron

Auteur(s)

Veenvliet, P.

Publicatie