Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grijze eekhoorn Sciurus carolinensis

Foto: Maries Elemans

Indeling

Sciuridae [familie]
Sciurus [genus] (3/1)

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatland
ReferentieExotische eekhoorns in Nederland
ExpertHollander, H. (Zoogdiervereniging)

Verspreiding


Verspreidingskaart Grijze eekhoorn
Bron: Zoogdiervereniging

De grijze eekhoorn is afkomstig uit Noord-Amerika, maar werd uitgezet in Australië, Mexico, Zuid-Afrika, Engeland, Wales, Schotland, Ierland en Italië (Mitchell-Jones et al.1999). Ook in Australië zijn uitzetpogingen gedaan, maar daar heeft de soort zich niet gehandhaafd (Palmer et al. 2007).

In Europa werd de soort tussen 1876 en 1929 meerdere malen uitgezet. Sinds die tijd verspreidde het zich over geheel Engeland, en een groot deel van Ierland, waarbij het de rode eekhoorn verdreef (MacDonald & Tattersal, 2001). Ook in Italië heeft de grijze eekhoorn zich gevestigd (Mitchell-Jones et al. 1999).

In de periode 1990-2008 zijn diverse meldingen van grijze eekhoorns uit Nederland bekend. In een aantal gevallen ging het daarbij om de inheemse rode eekhoorn met een grijze vacht. Soms betrof het ook een andere exotische soort met een grijzige vacht. Van een aantal meldingen is niet bekend of het werkelijk om de grijze eekhoorn ging. Uiteindelijk blijven er nog vijf waarnemingen over die betrouwbaar worden beoordeeld en vijf als mogelijk. In Amsterdam zijn in meerdere jaren grijze eekhoorns gezien in het havengebied, mogelijk betrekking hebbend op hetzelfde individu. In 2008 is hier nog geen waarneming gemeld (Dijkstra & Dekker 2008).


Vondsten grijze eekhoorn. Bron: Zoogdiervereniging.

Bron

Auteur(s)

Dekker, J.J.A.