Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Kleine barmsijs Acanthis cabaret

Foto: Kees Venneker

Indeling

Fringillidae [familie]
Acanthis [genus] (3/1)
cabaret [soort]

Indeling

Fringillidae [familie]
Acanthis [genus] (3/1)
cabaret [soort]

Sinds enige jaren worden Grote Barmsijs C. flammea en Kleine Barmsijs beschouwd als aparte soorten, voorheen als ondersoorten van de ‘Barmsijs’. De Grote Barmsijs, die een (meest) hoog-noordelijke en circumpolaire verspreiding heeft, blijft hier buiten beschouwing aangezien broedgevallen in Nederland nog niet met volledige zekerheid zijn aangetoond. De Kleine Barmsijs heeft zich in de 20e eeuw vanuit de Britse Eilanden en de Alpenlanden verspreid over delen van het Europese vasteland, waaronder Nederland dat vanaf de jaren veertig werd bezet. De huidige verspreiding in Noordwest-Europa reikt tot in Denemarken en Zuid-Zweden. In Nederland worden Kleine Barmsijzen vooral aangetroffen in berken- en elzenstruweel, maar ook in parken, boomgaarden en tuinen. In de broedtijd (van mei tot in juli) worden vooral ongewervelden gegeten, daarbuiten allerlei zaden. Het nest wordt gebouwd in dichte struiken of bomen. De Nederlandse broedvogels trekken vermoedelijk niet veel verder dan België en Frankrijk, terwijl er ook enige uitwisseling met Engeland voorkomt. Overwinteraars in Nederland betreffen over­wegend Grote Barmsijzen, die in sommige winters talrijk zijn.

Bron

Auteur(s)

Dijksen, L.

Publicatie