Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft Orconectes virilis

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Cambaridae [familie]
Orconectes [genus] (5/1)
virilis [soort]

De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft wordt soms verwisseld met grote exemplaren van de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus - die ook relatief sterk geknobbelde scharen kunnen hebben), maar verschilt hiervan door de ontbrekende wangstekels en het duidelijk convergerende (niet vrijwel parallelzijdige) rostrum. De schaarpunten zijn soms oranje, maar worden nooit gemarkeerd door een zwarte band zoals bij de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Populaties van deze ‘soort’ uit Nederland en Engeland zijn recent moleculair vergeleken met Noord-Amerikaanse populaties. Hieruit is naar voren gekomen dat ‘Oronectes virilis’ een soortencomplex is en dat de geïntroduceerde populaties in Europa niet zouden behoren tot O. virilis sensu stricto. Omdat een morfologische uitwerking hiervan nog ontbreekt en er onvoldoende inzicht is in de situatie in Noord-Amerika handhaven we hier de naam O. virilis (Filipová et al. 2009).

Publicatie