Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Acalypta carinata

Indeling

Tingidae [familie]
Acalypta [genus] (7/7)
carinata [soort]

Indeling

Tingidae [familie]
Acalypta [genus] (7/7)
carinata [soort]

Acalypta carinata (brachy­pteer: 2,3-3,0 mm) leeft fytofaag in mos, onder andere op rottende, omgevallen boomstammen. Ze komt voor op beschaduwde plaatsen in bossen en struwelen, maar ook in open terreinen, zoals op dijkhellingen en min of meer vochtige graslanden met rijke mosvegetaties. Larven en adulten komen het hele jaar samen voor. Adulten zijn aangetroffen in een aaneengesloten periode van begin april tot begin september. Paring is waargenomen in mei. Volgens Ressl & Wagner (1960) heeft A. carinata één generatie per jaar, maar hun gegevens sluiten een cyclus met twee generaties per jaar niet uit (Péricart 1983). Het beeld van onze gegevens komt beter overeen met dat van één generatie. Het ver­breidingsvermogen is gering, doordat de vleugels altijd gereduceerd zijn. Meldingen in de literatuur van macroptere exemplaren berusten op foutieve identificaties (Péricart 1983). 

Bron

Auteur(s)

Hermes, D.J., Aukema, B.