Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Acalypta nigrina

Indeling

Tingidae [familie]
Acalypta [genus] (7/7)
nigrina [soort]

Indeling

Tingidae [familie]
Acalypta [genus] (7/7)
nigrina [soort]

Acalypta nigrina (brachy­pteer: 2,2-2,7 mm; macropteer: 2,8-3,2 mm) leeft fytofaag tussen mos en korstmossen in heidegebie­den op zand- en veenbodem. Komt vaak voor in gezelschap van A. parvula, maar prefereert vochti­ger omstandigheden dan deze. Ze heeft één gene­ratie per jaar en niet-geslachtsrijpe adulten en lar­ven overwinteren. De eieren worden afgezet in juli en augustus en ontwikkelen zich onmiddellijk. Lar­ven en adulten kunnen het hele jaar worden aange­troffen (Melber 1989). In ons land zijn adulten waargenomen van begin mei tot begin oktober, steeds in lage aantallen, en larven in mei. Acalypta nigrina is vleugeldimorf, maar langvleugelige dieren zijn zeer zeldzaam.

Bron

Auteur(s)

Hermes, D.J., Aukema, B.