Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Japanse geelschildboktor Monochamus alternatus

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Monochamus [genus] (5/1)
alternatus [soort]

Monochamus alternatus kan zich alleen ontwikkelen in hout van bomen die recent zijn gestorven of gekapt, of in hout dat bijna dood of sterk kwijnend is (CABI 2015).

De boktor kan optreden als vector voor het dennenhoutaaltje Bursaphelenchus xylophilus. Als de volwassen boktor vreet aan de takken en naalden van levende naaldbomen, kunnen nematoden levende bomen binnendringen. Bursaphelenchus xylophilus is een voor Europa exotische soort, die wel in Portugal voorkomt en ook incidenteel in Nederland wordt ingevoerd met verpakkingshout (bron: NVWA https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/09/21/vondst-dennenhoutaaltje-in-verpakkingshout-uit-portugal). Het dennenhoutaaltje is zeer schadelijke voor den Pinus omdat ze de sapstromen kunnen verstoppen en is een Europese quarantainesoort. Monochamus-soorten die afkomstig zijn uit gebieden waar het dennenhoutaaltje voorkomt worden eveneens beschouwd als quarantaineorganismen. Met fytosanitaire maatregelen moet geprobeerd worden te voorkomen dat Monochamus-soorten ons land binnenkomen en verspreid worden.

Bron

Auteur(s)

Noordijk, J.