Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Japanse geelschildboktor Monochamus alternatus

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Monochamus [genus] (5/1)
alternatus [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatland
ReferentieLijst van niet-inheemse soorten
ExpertTeunissen, A.P.J.A.

Monochamus alternatus komt oorspronkelijk voor in China, Taiwan, Korea, Laos en Japan. De soort kan met het verslepen van hout naar nieuwe gebieden getransporteerd worden. Zo zijn bijvoorbeeld sommige Japanse eilanden gekoloniseerd (Kobayashi et al. 1984) en is er bewijs voor het introducties van de kevers in bepaalde regio’s van China, waarschijnlijk met houtproducten (Hu et al. 2013). In Duitsland en Nederland zijn enkele vondsten van geïmporteerde M. alternatus-individuen gedaan (EPPO 2014, Vorst 2010).

Voor deze soort geldt dat een waarneming gemeld moet worden aan de NVWA (via info@nvwa.nl of T: 0900-0388), eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. Indien mogelijk, graag ook direct een exemplaar opsturen naar het Nationaal Referentie Centrum, NVWA, Geertjesweg 15, Wageningen. Indien dit niet mogelijk is, kan in ieder geval geprobeerd worden een foto te maken om die samen met de exacte locatieaanduiding van de vindplaats door te geven.

Bron

Auteur(s)

Noordijk, J.