Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grote Australische geelstreep Caenoplana bicolor

Foto: Richard Reijnders

Indeling

Geoplanidae [familie]
Caenoplana [genus] (2/0)
bicolor [soort]

Exotenpaspoort ?

Exotenstatus Onbekend
Frequentie Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Jaar van introductie
 • 2009
 • 2014
 • Jaar van eerste melding 2014
  Type introductie Niet opzettelijk
  Wijze van introductie
 • Verontreinigd kwekerijmateriaal
 • Transport van habitatmateriaal (grond, vegetatie, hout)
 • Impact
 • Decompositie
 • Predatie
 • Nieuwe bron in voedselweb
 • Abiotische veranderingen
 • Socio-economisch
 • Vastgesteld in provincies
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Habitats
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Kassen of composthopen
 • Onder menselijk beheer
 • Struweel
 • Natuurlijke verspreiding Oceanië
  Beschrijving invasiviteit (Engels) Very invasive species that eats worms and snails and therefor might have a profound effect on soil structure and fertility, both in nature reserves as in agricultural land.
  Beschrijving (potentiële) ecologische impact (Engels) Potential high ecological impact. Known predator of earthworms and may when therefor change structure and fertility of soils.
  Beschrijving (potentiële) economische impact (Engels) Potential economic impact if high impact on worm and snail populations occur, leading to e.g. loss of soil fertility in agricultural lands, and possible import restrictions.
  Beschrijving verspreiding binnen Nederland (Engels) Found twice in the Netherlands, unknown whether populations are present.

  Publicaties