Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geelbuikschildpad Trachemys scripta subsp. scripta

Foto: Jelger Herder

Indeling

Trachemys [genus]
scripta [soort] (3/0)
scripta [ondersoort]

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatland zoet
ReferentieUitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie: tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad

Verspreiding


Vindplaatsen Nederland
Bron: RAVON

De geelbuikschildpad is de meest oostelijke ondersoort van Trachemys scripta. De soort heeft een veel kleiner areaal dan de roodwangschildpad, maar aanzienlijk groter areaal dan de geelwangschildpad. Het omvat de vlaktes aan de oostkust van Virginia tot noordelijk Florida. Zowel in de VS als elders komen dieren buiten hun natuurlijke areaal voor. In Nederland is de geelbuikschildpad verspreid over het land gevonden, vaak in of nabij bewoningskernen. Het zwaartepunt ligt in West- en Zuid-Nederland. Bij het opvangcentrum Schildpaddencentrum Nederland in Alphen aan de Rijn is de geelbuikschildpad in de jaren 2007-2009 vrijwel even vaak binnengebracht als de roodwangschildpad. 

Bron

Auteur(s)

Delft, J.J.C.W. van