Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Citering

Onderdelen van het Nederlands Soortenregister kunnen als volgt geciteerd worden.

[auteur] [jaartal]. [soortnaam Nederlands wetenschappelijk]. Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. Geraadpleegd op [datum maand jaartal].

Voor de zonnebaars ziet dat er dan als volgt uit:

Spikmans, F. 2009. Zonnebaars Lepomis gibbosus. Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. Geraadpleegd op 15 mei 2009.