Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

mineermotten Gracillariidae

Foto's: Hans Jonkman

Exoten

In de afgelopen eeuw heeft de mens het Nederlandse landschap drastisch veranderd. Veel soorten zijn achteruit gegaan of zelfs helemaal verdwenen. De laatste decennia komen er steeds meer nieuwe soorten ons land binnen, soms op eigen kracht, maar vaak een handje geholpen door de mens.