Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Exotenpaspoort

Wat is het Exotenpaspoort?

Naturalis werkt samen met de soortenorganisaties (voorheen PGO's genoemd) en Team Invasieve Exoten (TIE) van de NVWA aan het verzamelen van data over exoten die zich in Nederland voortplanten. De data volgt een in overleg met TIE vastgesteld format. Hierbij volgen we deels het model van European Network on Alien Invasive Species (NOBANIS), waar we de data ook aan zullen uitleveren voor Europese rapportagedoeleinden.

We registreren per soort o.a.:

  • Vestigingsstatus
  • Frequentie van voorkomen
  • Invasiviteit
  • Jaar van eerste introductie en eerste melding
  • Verspreiding in Nederland (per provincie)
  • Type en wijze van introductie
  • Impact
  • Habitats
  • Natuurlijke verspreiding

 

Op het Nederlands Soortenregister wordt deze exoteninformatie samengebracht met hulp van de soortenorganisaties en een netwerk aan exotenexperts. We maken de data doorzoekbaar via ons Uitgebreid zoekscherm en per exoot wordt de verzamelde data samengevat in een tabblad 'Exotenpaspoort'. Klik hier om alle soorten met een exotenpaspoort te bekijken.

Van welke soorten is data beschikbaar?

In eerste instantie is data verzameld voor honderden exotische dieren die zich in Nederland voortplanten (statuscode 2a, 2b en 2c). Ook enkele incidentele exoten (statuscode 2d) zijn voorzien van data.

Samen met FLORON werken we aan de exotische planten. Er zijn inmiddels ruim 380 planten voorzien van een exotenpaspoort. Data over paddenstoelen komt vanaf 2018 beschikbaar.

Hoe vaak wordt de data bijgewerkt?

In opdracht van NVWA streven we ernaar met de soortenorganisaties jaarlijks een update door te voeren van de tot nu beschikbare soortgroepen. De laatste update stamt van december 2017.