Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

86 nieuwe bladluis-plantcombinaties en een nieuwe bladluis

Jinze Noordijk - 13 juli 2017
Aulacorthum solani (midden) op kattenkruid / Foto: P.G.M. Piron

In een prachtig overzichtsartikel in Entomologische Berichten geeft Paul Piron 202 bladluis-voedselplantcombinaties. 86 van deze combinaties waren nog niet eerder vastgesteld. In het artikel wordt en passant Sitobion rhamni nieuw voor Nederland gemeld. Bladluizen zijn belangrijke vectoren van plantenvirussen in de land- en tuinbouw. De kennis van de bladluis-voedselplantcombinatie is daarvoor van belang, omdat de bladluizen die in het seizoen op gewassen zitten vaak overwinteren op kruiden in de omgeving. De laatste jaren worden steeds meer bladluissoorten waargenomen laat in het jaar en vroeg in het jaar daarop, waarschijnlijk als gevolg van de opwarming van de aarde waardoor vroege kruiden nog langer en/of vroeger kunnen groeien. Hierdoor worden de risico’s op virusinfecties van gewassen ook groter. 

Bron: 

Piron, P.G.M. 2017. New associations between aphids and host plants in the Netherlands (Aphidoidea). – Entomologische Berichten 77: 200-214.