Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Bleke mospissebed blijkt Nederlandse soort

Jinze Noordijk - 19 augustus 2020
Philoscia affinis
/ Foto:
Anne Krediet

In 2018 werd bij Winterswijk voor het eerst een bleke mospissebed Philoscia affinis in Nederland gevonden. De soort lijkt sterk op de gewone mospissebed. Een soort met een zeer breed habitatspectrum dat varieert van droge duingraslanden tot moerasbossen. De bleke mospissebed is een stuk kieskeuriger en is voornamelijk in loofbos te vinden. De soort is naast de Gelderse vindplaats nu ook bekend van drie vindplaatsen in Zuid-Limburg. Daar is de soort vermoedelijk niet zeldzaam. Algemene en goed herkenbare soorten zoals de gewone mospissebed worden vaak niet al te kritisch bekeken. Mogelijk is de bleke mospissebed hierdoor in Nederland langere tijd over het hoofd gezien.

Bron

Berg, M.P. & A. Krediet 2020. De bleke mospissebed Philoscia affinis, nieuw voor de Nederlandse fauna (Isopoda: Philosciidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 54: 53-60.