Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Ceutorhynchus scrobicollis, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna

Ed Colijn - 13 oktober 2020
Ceutorhynchus scrobicollis
/ Foto:
Theodoor Heijerman. Alle rechten voorbehouden.

Al weer 20 jaar geleden werd uit een berm bij Wageningen een nieuwe snuitkever voor Nederland gesleept: Ceutorhynchus scrobicollis. Daarna is deze soort op meerdere plaatsen in en bij Wageningen aangetroffen. In 2018 werd ook een exemplaar bij Noordwijk in Zuid-Holland verzameld en in 2020 werden enkele vondsten gedaan bij Cartils en Milsbeek in Limburg. Ceutorhynchus scrobicollis leeft monofaag op look-zonder-look en komt voor in loofbossen, bosranden en in wegbermen, braakliggende velden en op andere ruderale plaatsen. Zowel het feit dat de waardplant algemeen voorkomt in Nederland, als het geringe aantal vondsten uit ver uit elkaar liggende locaties lijken te wijzen op onderbemonstering. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de nachtelijke levenswijze van de soort. Bij gericht zoeken zal C. scrobicollis waarschijnlijk op veel meer plaatsen kunnen worden aangetroffen.

Bron

Heijerman, Th. 2020. Ceutorhynchus scrobicollis, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae). - Entomologische Berichten 80 (5): 185-186.