Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Citering

Teksten

Soortpaspoorten op het Nederlands Soortenregister kunnen als volgt geciteerd worden.

[auteur] [jaartal]. [soortnaam Nederlands wetenschappelijk]. Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. Geraadpleegd op [datum maand jaartal].

Voor de zonnebaars ziet dat er dan als volgt uit:

Spikmans, F. 2009. Zonnebaars Lepomis gibbosus. Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. Geraadpleegd op 15 mei 2009.

Foto's

Gebruik van foto's is toegestaan onder voorwaarden van de door de fotograaf gekozen licentie (lees meer). Foto's die gedeeld zijn onder Creative Commons licenties met een "BY"-code kunnen bijvoorbeeld als volgt worden geciteerd, bij voorkeur met links naar het Soortenregister en profielpagina van de fotograaf.

[soortnaam Nederlands wetenschappelijk]. Foto door [fotograaf'], Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. [licentie].

Zwartkop Sylvia atricapilla. Foto door Dick Belgers, Nederlands Soortenregister, www.nederlandsesoorten.nl. Licentie: CC BY.

Indien nodig/gewenst kunnen daaraan gegevens zoals fotolocatie, -datum, validator en omschrijving worden toegevoegd. Voor meer informatie over het citeren van foto's gedeeld onder Creative Commons licenties, zie deze uitlegpagina (Engelstalig).