Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Corticeus fasciatus, wederom een nieuwe doodhoutkever voor de Nederlandse fauna

Ed Colijn - 10 juli 2018
Corticeus fasciatus / Foto: Theodoor Heijerman

Tijdens een onderzoek naar het voorkomen van Lymexylon navale (Coleoptera: Lymexylidae) op Landgoed De Velhorst bij Almen (Gelderland), zijn zeven exemplaren van Corticeus fasciatus gevangen. De soort is nieuw voor de Nederlandse fauna en in geheel Europa zeldzaam, omdat ze in een bijzondere habitat leeft. Corticeus fasciatus wordt namelijk in West-Europa hoofdzakelijk gevonden op nog staande oude dode eiken, waarvan zowel de schors als het cambium reeds vergaan is en alleen het harde kernhout nog aanwezig is. De soort komt ook voor op de lijst met zogenaamde ‘Urwald relict’-soorten. Op deze lijst staan 115 Europese doodhoutkeversoorten die voldoen aan diverse criteria zoals ongestoorde continuïteit van de ouderdom- en vervalfase van grote bomen en hoge kwaliteit en kwantiteit van het dode hout.

Bron: 

Burgers, J. 2018. Corticeus fasciatus (Coleoptera: Tenebrionidae), een nieuwe doodhoutkever voor de Nederlandse fauna. Entomologische Berichten 78 (3): 88-90.