Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Cuspidaria cuspidata, een nieuw carnivoor schelpdier

Roy Kleukers - 29 januari 2020
Pollelepschelp Cuspidaria cuspidata / Foto: Marco Faasse

Tijdens de driejaarlijkse Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) werden ongewervelde dieren in geselecteerde gebieden op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) onderzocht. Daarbij werd Cuspidaria cuspidata voor het eerst voor Nederland aangetroffen. Dit carnivore schelpdier is tevens de eerste vertegenwoordiger van de superfamilie Cuspidarioidea in ons land. De Nederlandse naam pollepelschelp is afgeleid van de opvallende tuit.

Bron: 

Faasse, M.A., A. Engelberts, M. Zwarts & J. Cuperus 2019. De carnivore bivalve Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792) en andere zeldzame mollusken op het Nederlands Continentaal Plat. Spirula 421: 20-21.