Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Drie nieuwe dwergcicaden

Jinze Noordijk - 6 april 2017
Zygina griseombra, Wageningen. / Foto: Theodoor Heijerman

De eerste Nederlandse vangsten van Limotettix atricapillus, Zygina griseombra en Z. nivea zijn gemeld in Entomologische Berichten. Limotettix atricapillus stond in de collectie van Naturalis en was in 1992 verzameld in de Westbroekse Zodden. Limotettix atricapillus is een kenmerkende soort uit voedselarme veenmoerassen en is in haar hele areaal zeldzaam. Zygina griseombra heeft een beperkte Noordwest-Europese verspreiding en is moeilijk te determineren, hetgeen de late ontdekking kan verklaren. Deze cicade leeft op haagbeuk en overwintert in coniferen. Zygina nivea leeft vooral op witte abeel en werd al verwacht in Nederland vanwege een sterke uitbreiding van de soort in Duitsland en de recente ontdekking in Engeland.

Bron: 

Bieman, C.F.M. den 2017. Opmerkelijke dwergcicaden, inclusief twee nieuwe soorten voor Nederland (Homoptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 77: 42-47.
Bieman, C.F.M. den & M. de Haas 2017. Zygina nivea, een nieuwe dwergcicade voor Nederland (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 77: 68-69.