Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Een eerste vlindertje uit de familie Roeslerstammiidae

Jinze Noordijk - 26 september 2017
Roeslerstammia erxlebella van Finsterwolde / Foto: Stieneke Bontsema

Uit Nederland waren nog geen vertegenwoordigers bekend uit de familie Roeslerstammiidae. Daar is nu verandering in gekomen, want Roeslerstammia erxlebella is gevonden in Nederland. In 2014 zijn zowel te Finsterwolde als te Haren, beide gelegen in de provincie Groningen, twee vlinders gevonden. In 2015 is de soort opnieuw te Finsterwolde waargenomen, alsmede op nog twee nieuwe locaties in de provincie Groningen en daaraan is in 2016 nog een derde toegevoegd. Tot de millenniumwisseling was de soort nog onbekend uit een groot gedeelte van continentaal Noordwest-Europa. Sedertdien zijn delen van Noordwest-Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein) en Denemarken (Jutland) vanuit oostelijke richting gekoloniseerd.

Bron: 

Bontsema, S., L. Bot & J.H. Kuchlein 2017. Roeslerstammia erxlebella (Lepidoptera, Roeslerstammiidae), een nieuwe soort en een nieuwe familie voor de Nederlandse fauna. Entomologische Berichten 77: 261-267.