Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Een zeldzame steltmot van esdoorn

Jinze Noordijk - 2 oktober 2017
Caloptilia honoratella / Foto: Frans Cupedo

In 2016 werden op een tweetal plekken in Zuid-Limburg vier exemplaren aangetroffen van de bleke esdoornsteltmot Caloptilia honoratella, een mineermot van de familie van de steltmotten (Gracillariidae). De soort was bekend uit het aangrenzende Nordrhein-Westfalen, maar was in de Benelux niet eerder waargenomen. Het is een soort met een opmerkelijke historie. Na de beschrijving in 1914 zijn er slechts twee waarnemingen in de 20e eeuw. Sinds de eeuwwisseling komen er ineens meldingen uit tien verschillende landen. Toch blijft de soort uitermate zeldzaam; vondsten betreffen steeds een of enkele exemplaren.

Bron: 

Prick M., F. Cupedo & A. Schreurs 2017. Caloptilia honoratella (Lepidoptera: Gracillariidae): een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna. Entomologische Berichten 77 (5): 243-247.