Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Gebruiksvoorwaarden foto's

Foto's van soorten en overige taxa op het Nederlands Soortenregister zijn afkomstig van verschillende fotografen. Het copyright van de foto's ligt bij de betreffende fotografen. Mogelijkheden tot gebruik van de foto's hangen af van de licentie die de fotograaf heeft toegekend aan de foto. Hieronder een samenvatting van de mogelijke licenties, van meest gesloten tot meest vrije (open) licentie. Uitgebreidere informatie over de Creative Commons (CC) licenties vindt u op http://creativecommons.nl/uitleg/. Voor informatie over het citeren van foto's, zie Citering.

Alle rechten voorbehouden

Het is niet toegestaan de foto te gebruiken zonder expliciete toestemming van de fotograaf zelf. Hiertoe kunt u contact opnemen met de fotograaf (wanneer deze een contactadres heeft opgegeven; dit staat bij de fotogegevens). De fotograaf heeft Naturalis slechts beperkte gebruiksvoorwaarden verleend voor presentatie op het Nederlands Soortenregister.

Sommige rechten voorbehouden (Creative Commons licenties)

CC BY-NC-ND - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken - De foto mag gedownload en met anderen gedeeld worden, zolang ze de foto niet bewerkt wordt, het gebruik niet commercieel van aard is en de naam van de fotograaf en bron worden vermeld.

CC BY-NC-SA - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijk Delen - Het is toegestaan de foto te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de naam van de fotograaf en bron worden vermeld, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

CC BY-NC - Naamsvermelding-Niet Commercieel - Het is toegestaan de foto te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op de betreffende foto gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en uitsluitend wanneer de naam van de fotograaf en bron worden vermeld. Afgeleide werken hoeven niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid.

CC BY-ND - Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken - Het is toegestaan de foto in zijn geheel te distribueren, zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en de naam van de fotograaf en bron worden vermeld.

CC BY-SA - Naamsvermelding-Gelijk Delen - Het is toegestaan om de foto te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend wanneer de naam van de fotograaf en bron worden vermeld en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

CC BY – Naamsvermelding - Het is toegestaan om de foto te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, zelfs voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend wanneer de naam de fotograaf en bron worden vermeld.

Geen rechten voorbehouden

CC0 - "Geen rechten voorbehouden" - De foto mag vrijelijk gebruikt worden. Met de CC0 verklaring heeft de rechthebbende aangeven dat hij afstand doet van zijn auteursrecht voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Publiek domein - Het auteursrecht op deze foto is verlopen. De foto mag vrijelijk gebruikt worden.