Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Gedonder met de rivierdonderpad

Roy Kleukers - 21 november 2007
Rivierdonderpad Cottus perifretum
/ Foto:
Martijn Dorenbosch

De rivierdonderpad Cottus gobio staat als inheems op de Nederlandse lijst. Recent is gebleken dat onder deze soortnaam in Europa acht soorten schuilgaan. Crombaghs et al. (2007) melden op basis van morfologisch en DNA-onderzoek dat de echte Cottus gobio waarschijnlijk niet in ons land voorkomt. In Nederland komen twee taxa voor: beekdonderpad Cottus rhenanus en rivierdonderpad Cottus perifretum.

Cottus gobio staat op de Habitatrichtlijn en dus rijst de vraag: wat is de beleidsmatige status van C. rhenanus en C. perifretum ? Het antwoord is dat beide soorten dezelfde status krijgen als C. gobio . Hiervoor ligt een precedent bij de kamsalamander Triturus cristatus , die recent is opgesplitst in een aantal soorten. De Europese Unie heeft alle taxa behorende bij het concept van Triturus cristatus ten tijde van het vaststellen van de lijsten, dezelfde status op de Habitatrichtlijn gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron

Crombaghs, B, M. Dorenbosch, R. Gubbels & J. Kranenbarg 2007. Nederlandse rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten. De Levende Natuur 108: 248-251.