Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Groene reiger bij Amsterdam

Berry van der Hoorn - 1 mei 2006
Groene reiger Butorides virescens. De Oeverlanden, 29 april 2006
/ Foto:
Berry van der Hoorn

Op 28 april 2006 werd een jonge Groene reiger Butorides virescens ontdekt in het gebied de Oeverlanden, aan de noordkant van de Nieuwe Meer bij Amsterdam. Indien aanvaard betreft dit de eerste waarneming van Nederland.

De Groene reiger leeft in Amerika. Eerder werd de soort als dwaalgast vastgesteld in onder andere Groot-Brittannië en Ierland. De Groene reiger van de Oeverlanden is ongeringd, waardoor er een redelijke kans bestaat dat het om een vogel van wilde herkomst gaat.

De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zal beoordelen of dat inderdaad het geval is. Indien de commissie daartoe besluit wordt de soort toegevoegd aan het Nederlands Soortenregister.

Overigens werd zondag 30 april een Zanggors Melospiza melodia ontdekt in het niet vrij toegankelijke gebied de Grevelingen in Zuid-Holland. Indien aanvaard betekent dit eveneens een nieuwe vogelsoort voor Nederland.