Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Het spookkreeftje Caprella scaura nieuw voor Noordwest-Europa

Roy Kleukers - 20 juli 2017
Caprella scaura van Borssele / Foto: Marco Faasse

In januari 2017 werd het spookkreeftje Caprella scaura gevonden bij Borssele. Dit is de eerste waarneming van dit vreemde vlokreeftje in Noordwest-Europa. De kreeftjes hebben een bidsprinkhaanachtige lichaamsbouw. De dieren kunnen in grote dichtheden voorkomen in zogenaamde fouling communities op scheepsrompen, havenconstructies e.d. de vindplaats bij Borssele betreft de koelwateruitlaat van een electriciteitscentrale met een kunstmatig hoge watertemperatuur. De verwachting is dat de verdere verspreiding beperkt zal zijn door de lage watertemperaturen.

Bron: 

Faasse, M.A. 2017. The first record of the skeleton shrimp Caprella scaura in northwestern Europe (Crustacea: Amphipoda). Nederlandse Faunistische Mededelingen 48: 75-78.