Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Mariene soortenlijst

Inleiding en achtergrond

Via het Soortenregister zijn de mariene soorten van Nederland te doorzoeken op aanwezigheid in Noordzee, Waddenzee en/of Zeeuwse Delta, en het substraattype. Deze data is verzameld in het rapport Soortenlijst Nederlandse Noordzee (Bos et al. 2016), opgesteld door Wageningen Marine Research met financiering van het Ministerie van Economische Zaken. Naturalis Biodiversity Center en GiMARIS fungeerden hierbij als kennispartners/onderleveranciers.

De centrale vraag in dit rapport: wat zijn de van nature en de niet van nature voorkomende soorten van de Nederlandse Noordzee (= biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee)? Er is behoefte aan een concrete lijst van inheemse en niet-inheemse Noordzeesoorten omdat het rijk direct en indirect werkt aan behoud en duurzaam gebruik van de van nature voorkomende biodiversiteit van het Nederlandse deel van de Noordzee, aan beleid over “Bouwen met Noordzeenatuur” en aan het volgen van niet-inheemse soorten (exoten) in de Noordzee.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Mariene Biodiversiteit’ (projectnummer BO-11-018.02-066).

Op welke kenmerken kun je de mariene soortenlijst doorzoeken?

Mariene verspreiding (zie ook kaart onderaan pagina)

Noordzeekustzone (zone langs Nederlandse kust, waar zee 0-20m diep is)
Noordzee offshore (Nederlandse Noordzee verder van kust, waar deze 20-60m diep is)
- Noordzee (ongespecificeerd) (voorkomen offshore en/of langs kust niet gespecificeerd)
Noordzee (totaal; bovenstaande 3 categorieën bij elkaar)
Waddenzee
Oosterschelde
Westerschelde
Grevelingen
Zeeuwse Delta (Oosterschelde, Westerschelde en Grevelingen)

Substraattype is vastgesteld voor bodemdieren (benthos):

hard substraat
zacht substraat

Het is mogelijk zoekcombinaties te maken tussen bijv. soortgroep, mariene verspreiding en substraattype, resulterend in zoekvragen als

Welke vissensoorten komen voor in de Noordzee verder van de kust (offshore) voor?

Welke weekdiersoorten komen er voor in de Zeeuwse Delta op zacht substraat?

Van welke soorten is data beschikbaar?

Het project had een focus op de Nederlandse Noordzee. Voor alle Noordzeesoorten zijn bovenstaande kenmerken genoteerd voor zover beschikbaar in de gehanteerde bronnen.

In het rapport worden ongeveer 1909 soorten genoemd, waarvan 8% exoot. 1284 soorten komen voor in de Noordzee, waarvan 6% exoot. De soortenlijst is samengesteld op basis van nog niet eerder gecombineerde databases en publicaties. Opvallend is dat nog steeds nieuwe soorten voor de Nederlandse wateren ontdekt worden. Zo was er in maart 2017 nog de ontdekking van de naakte grondel en in mei 2017 de Groenlandse walvis als nieuw voor Nederland. Deze soorten werden ontdekt na de publicatie van het Noordzee rapport, maar nieuwe ontdekkingen zullen wel meegenomen worden in de hele mariene soortenlijst. 

Bekijk hier de hele mariene soortenlijst.