Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Moeilijk te determineren motmugjes

John Smit - 6 april 2017
Motmugjes worden vaak gedetermineerd aan de hand van de mannelijke genitaliën, hier een tekening van de 3 nieuwe soorten. / Foto: G.M. Kvifte

Motmugjes (Psychodidae) zijn als groep gemakkelijk te herkennen aan hun karakteristieke habitus. Maar herkenning op soortniveau is veel lastiger vanwege hun geringe grootte en de noodzaak om details van antennen en mannelijke genitaliën te bestuderen. In een artikel in Entomologische Berichten worden drie voor Nederland nieuwe soorten vermeld: Panimerus goetghebueri is verzameld in Zeeland met een Malaiseval en Seoda ambigua en S. schlitzensis zijn verzameld met een handnet nabij Leiden.

Bron: 

Ciliberti, P., N.-J. Dek & G.M. Kvifte 2017. Three species of moth flies (Diptera:Psychodidae) new for the Netherlands. – Entomologische Berichten 77: 62-65.