Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Nieuwe kogelspinnen op de Maasvlakte

Jinze Noordijk - 9 januari 2015
Parasteatoda tabulata
/ Foto:
Johan Bink

In Nieuwsbrief Spined 34 worden twee nieuwe kogelspinnen voor ons land gemeld: Theridion hannoniae en Parasteatoda tabulata. Van beide soorten is een populatie aanwezig tussen basaltstenen op de Maasvlakte. De kogelspinnen zijn inheems in Europa en leven in rotsachtige gebieden onder stenen, en ook wel bij menselijke bouwwerken. In Nederland komen geen rotsachtige gebieden voor en de vondsten op de Maasvlakte doen vermoeden dat de soorten zijn geïmporteerd, mogelijk met het steenmateriaal waar de kades en dijken van zijn gemaakt. Natuurlijke kolonisatie (door ballooning) is echter niet volledig uit te sluiten.

Bron
Bink, J. 2014. Parasteatoda tabulata Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) voor het eerst waargenomen in Nederland. – Nieuwsbrief Spined 34: 12-15.
Bink, J. & P. van Helsdingen 2014. Theridion hannoniae (Denis, 1944) (Araneae, Theridiidae) nieuw voor Nederland. – Nieuwsbrief Spined 34: 7-11.