Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Nieuwe naam en vondst Merodon caucasicus

Nicolai Albrecht - 26 oktober 2018
Merodon caucascus van Hillegom / Foto: John Smit

De larven van veel Merodon-soorten leven in bloembollen. Door de handel worden deze zweefvliegen vaak versleept, en in Nederland zijn er zo vier uitheemse soorten gevonden. In 1972 werd Merodon batumicus gevonden bij Warmond. De naam M. batumicus bleek later een synoniem te zijn van M. caucasicus. Nu is er een nieuwe vondst uit 1997 beschreven, dit keer uit Hillegom. Beide waarnemingen komen uit de omgeving van grootschalige bollenvelden en een nader onderzoek naar mogelijke populaties is dan ook aan te raden.

Bron: 

Smit, J.T. & S.C. Langeveld 2018. Tweede vondst van Merodon caucasicus in Nederland (Diptera: Syrphidae). – Entomologische Berichten 78(5): 192-193