Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Nieuwe zweefvlieg in Nationaal Park de Meinweg

Sander Bot - 3 augustus 2017
Het exemplaar van deze nieuwe soort gevonden door Sander Bot / Foto: Sander Bot

Op 31 juli 2017 is in Nationaal Park de Meinweg de zweefvlieg Eristalis obscura gevangen. Deze op een bij lijkende vlieg was niet eerder in Nederland vastgesteld. Wel is de soort bekend uit Duitsland en België waar hij vooral uit beekdalen wordt gemeld. De soort lijkt in Duitsland en België toe te nemen dus mogelijk kunnen we in de toekomst meer waarnemingen verwachten. Met deze waarneming telt het aantal in Nederland vastgestelde soorten uit het genus Eristalis, in het Nederlands bijvliegen genaamd, vijftien.