Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Resultaten project Leuke vliegen

Menno Reemer - 8 december 2014
Gouden stamjager Choerades igneus
/ Foto:
Marc de Winkel

Binnen het project Leuke vliegen worden enkele populaire vliegengroepen onderzocht, zoals wapenvliegen, roofvliegen, blaaskopvliegen en wolzwevers (http://waarneming.nl/vliegen_start.php). De toegenomen aandacht leverde al veel spectaculaire resultaten op. In 2014 werd de gouden stamjager Choerades igneus aan de Nederlandse lijst toegevoegd. Deze soort werd in het verleden als synoniem beschouwd van de rode dennenstamjager C. gilvus. Door het DNA-barcodingproject van Naturalis kon worden aangetoond dat dat het wel degelijk twee verschillende soorten zijn en dat beide in ons land voorkomen. Met behulp van nieuwe kenmerken werd het Nederlandse materiaal van de wespblaaskoppen Leopoldius opnieuw gedetermineerd. Hiermee is er duidelijkheid geschapen over het voorkomen van de vier Nederlandse soorten.

Bron

Bree, E. de, R. van den Broek & J.T. Smit 2014. De gouden stamjager Choerades igneus nieuw voor Nederland (Diptera: Asilidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 43: 47-54.

Bree, E. de, J.T. Smit & J. Mortelmans 2014. Blaaskopvliegen van het genus Leopoldius in de Benelux (Diptera: Conopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 43: 55-66.