Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Rode Amerikaanse rivierkreeft rukt op

Bram Koese - 21 oktober 2008
Rode Amerikaanse rivierkreeft in Breda
/ Foto:
Ad van den Bliek

De exotische rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii lijkt dit jaar weer een aantal grenzen overschreden te hebben. Tot voorkort was de soort vrijwel alleen bekend uit de Randstad en enkele Brabantse steden. Dit jaar najaar verscheen de soort op verschillende nieuwe plaatsen in Limburg (onder andere in Grubbenvorst, Sittard en Maastricht) en Gelderland (Nijmegen en Groessen, zie: http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=23092008&programma=&id=57062)
 

Tenslotte werd in Durgerdam de eerste rode Amerikaan boven het Noordzeekanaal gevangen. De sterk uit elkaar gelegen vindplaatsen suggereren een (al dan niet opzettelijke) menselijke hand in de uitbreiding. Dit najaar werd ook duidelijk dat de kolonisatie van de Klinkenbergerplas in Oegstgeest samenhangt met de aanvoer van kreeften in slib voor het naastgelegen slibdepot.

 

 

Vindplaatsen per 23 oktober 2008. Bron: landelijk bestand rivierkreeften (EIS-Nederland)

 

Veel vondsten werden gemeld door particulieren. De Rode Amerikaanse rivierkreeft heeft de merkwaardige neiging om vooral in de nazomer het land op klimmen, om aldaar de stuipen op het lijf te jagen van onschuldige wandelaars.
 

EIS werkt mee aan een signaleringspilot van het Co ördinerend Orgaan Invasieve Exoten van het Ministerie van LNV. Nieuwe vondsten van de kreeft kunnen worden doorgegeven aan eis@naturalis.nl . Een tabel tot de Nederlandse kreeften is te vinden op www.naturalis.nl/kreeften.

Met dank aan: René Bier, Henny Martens, Wim Kuijper, Agnes van Swaay en www.waarneming.nl .