Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Ruw dikstaartje ontdekt

Jinze Noordijk - 14 augustus 2020
Paychyotoma crassicauda
/ Foto:
Jan van Leeuwen

Het ruw dikstaartje Paychyotoma crassicauda is een springstaart die leeft op het wateroppervlak in plas-drassituaties. Het is daar vooral in nat veenmos te vinden. De soort is voor het eerst in 2014 in Nederland aangetroffen en is nu bekend van drie vindplaatsen in de provincies Friesland, Zuid-Holland en Utrecht. Plas-drassituaties worden weinig op springstaarten bemonsterd. Springstaartonderzoekers gebruiken als zoekmethode namelijk graag het keren van liggende objecten die hier veelal afwezig zijn. De verwachting is dan ook dat de soort in de meeste Nederlandse provincies zal voorkomen, met name in hoog- en laagveengebieden en natte graslanden.

Bron

Berg, M.P., J. van Leeuwen & R.F.H.M. van Bezouw 2020. Het ruw dikstaartje Paychyotoma crassicauda, een springstaart nieuw voor de fauna van Nederland (Collembola: Isotomidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 54: 43-52.