Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Soortteksten vogels vernieuwd

Sander Pieterse - 30 maart 2023
Alk (Alca torda)
/ Foto:
Wijnand van Buuren (CC BY-NC)

Naturalis heeft voor 406 vogelsoorten - waaronder alle reguliere broedvogels, wintergasten, doortrekkers en dwaalgasten - nieuwe teksten toegevoegd aan het Soortenregister. Deze teksten bevatten informatie over de herkenning, verspreiding en voorkomen, biotopen, voedsel, eieren en geluiden van de besproken soorten. Zie bijvoorbeeld de alk.

De nieuwe teksten vervangen de teksten uit de Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000 (Sovon, 2002). Ze zijn beknopter en minder verouderingsgevoelig van aard, omdat ze geen tijdgebonden informatie over bijvoorbeeld aantal broedparen en trends bevatten. De informatie is grotendeels gebaseerd op de teksten uit het voormalige soortenbank.nl die we op bepaalde punten hebben herschreven en aangevuld met informatie uit diverse bronnen. Dit format willen we in de toekomst op het Soortenregister ook uitrollen naar andere soortgroepen waarvoor we nu nog volledige teksten uit oude verspreidingsatlassen tonen.

De soortteksten uit het Soortenregister zijn beschikbaar via de Netherlands Biodiversity API en via die route gekoppeld aan verschillende platformen zoals Naturalis BioPortal en de online vogelgids van het nieuwe platform Vogelskijken.nl. Door de teksten open beschikbaar te maken is de informatie voor een breed publiek beschikbaar en dragen we bij aan soortenkennis en waardering voor de natuur.