Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Spoorcicaden in opmars

Roy Kleukers - 21 juli 2016
Kelisia monoceros / Foto: Theodoor Heijerman

Recentelijk werden twee nieuwe spoorcicaden voor Nederland gemeld. Kelisia monoceros werd in 2015 gevonden bij Kamperland in Zeeland en Ditropsis flavipes op enkele plaatsen in Zuid-Limburg. Cicaden hebben vaak een nauwe relatie tot een waardplant. Zo ook deze twee nieuwe soorten. Ze zijn gebonden aan respectievelijk valse voszegge en bergdravik.

Bron: 

C.F.M. den Bieman 2016. Twee bijzondere spoorcicaden voor Nederland: Kelisia monoceros en Ditropsis flavipes (Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 46: 1-9.