Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Statuscodes voorkomen in Nederland

Voor de status van het voorkomen worden de onderstaande categorieën gehanteerd. De lijst met gevestigde soorten in Nederland wordt samengesteld uit de categorieën 1a, 2a en 2b.

Soorten die van oorsprong niet in Europa voorkomen, worden per definitie exoot genoemd. Bijvoorbeeld de Aziatische hoornaar is door de mens in Frankrijk geintroduceerd en heeft zich van daaruit op eigen kracht over delen van Europa uitgebreid. Deze wordt wel als exoot beschouwd.

0 Te beoordelen 
Gemeld voor de Nederlandse lijst, maar nog niet beoordeeld.

0a Correct, te verfijnen 
Soort komt in Nederland voor maar de precieze status moet nog worden bepaald.

1 Oorspronkelijk (onbepaald) 
Op eigen kracht Nederland bereikt, precieze status moet nog bepaald worden.

1a Oorspronkelijk 
Op eigen kracht Nederland bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

1b Incidenteel/Periodiek 
Op eigen kracht Nederland bereikt, heeft zich minder dan 10 jaar achtereen voortgeplant. Ook voor toevallige gasten en soorten die periodiek (wintergasten) in ons land voorkomen/-kwamen.

2 Exoot (onbepaald) 
Door de mens geïntroduceerd in Nederland, precieze status moet nog bepaald worden. 

2a Exoot: minimaal 100 jaar voortplanting
Door de mens geïntroduceerd in Nederland, en heeft zich minimaal 100 jaar na introductie zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend). 

2b Exoot: tussen 10 en 100 jaar voortplanting
Door de mens geïntroduceerd in Nederland en heeft zich tussen 10 en 100 jaar zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend).

2c Exoot: minder dan 10 jaar voortplanting 
Door de mens geïntroduceerd in Nederland en heeft zich minder dan 10 jaar zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend).

2d Exoot: Incidentele import 
Door de mens geïntroduceerd in Nederland en zich niet voortplantend. Vaak zullen deze soorten niet worden opgenomen. 

nb. Voor langlevende soorten als bomen alleen 2a Ingeburgerd (min. drie generaties, 3 locaties) en 2c en 2d.

3a Onvoldoende gegevens 
Gemeld voor Nederland, maar de status is onduidelijk. Bijvoorbeeld namen zonder adequate bronvermelding, incidentele waarnemingen waaraan geen interpretatie te geven is of in de literatuur vermelde twijfelachtige vondsten waarvan geen bewijsmateriaal bewaard is gebleven. Uitleg in opmerkingenveld.

3b Onterecht gemeld
Gemeld voor Nederland, maar onterecht, bijvoorbeeld als gevolg van een determinatiefout.

3c Verwacht 
Is niet gemeld voor Nederland, maar komt er mogelijk wel voor (of kan er op korte termijn terecht komen) op basis van waarnemingen in het buitenland.

3d Auct 
Onterecht gebruikte naam, bijvoorbeeld als gevolg van een fout in een determinatietabel (auct nec - gevallen). Alleen voor soorten die niet in Nederland voorkomen. Indien bekend is dat de naam voor Nederland is gemeld, dan wordt 3b gekozen. In opmerkingenveld wordt aangeven welke soort bedoeld werd.

4 Overig 
Namen die niet direct betrekking hebben op Nederland, maar waarvan het om een of andere reden toch wenselijk is dat ze worden opgenomen.