Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Exoten in Nederland

Syllis vittata, een nieuwe polychaete worm uit de Noordzee

Roy Kleukers - 20 november 2017
Syllis vittata / Foto: Dias et al. 2017

In 2014 werden twee exemplaren van de polychaete worm Syllis vittata aangetroffen op een gasplatform 11 kilometer voor de kust van Vlieland. Dit zijn de eerste waarnemingen van deze soort in het Nederlandse deel van de Noordzee. De enige andere waarneming uit de Noordzee stamt van de kust van Norfolk in 1993. Het voorkomen van deze worm wordt waarschijnlijk beperkt door het schaarse voorkomen van harde substraten. Mogelijk betreft het een exotische soort, maar dit moet verder onderzocht worden.

Bron: 

Dias, I.M., M. Spierings, J.W. P. Coolen, B. van der Weide & J. Cuperus 2017. First record of Syllis vittata (Polychaeta: Syllidae) in the Dutch North Sea. Marine Biodiversity Records 10: 16.