Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Mariene biodiversiteit van Nederland

Foto's: Oscar Bos en Stefan Verheyen

Synchita undata, een nieuwe doodhoutkever voor de Nederlandse fauna

Jinze Noordijk - 10 juli 2018
Synchita undata / Foto: Theodoor Heijerman

In 2014 werd Synchita undata, een kever uit de familie van de Zopheridae, voor het eerst in Nederland aangetroffen en in de jaren daarna op meer plaatsen. De soort is gebonden aan dood hout dat aangetast moet zijn door bepaalde schimmelsoorten. Eerder, in 2011 en 2013, werd Synchita variegata verzameld, een doodhoutsoort die alleen uit Limburg bekend was van voor 1961; deze soort is nu vastgesteld voor de provincies Utrecht en Gelderland. De vondsten van beide soorten tonen opnieuw aan dat de aanwezigheid van dood hout van belang is voor een rijke keverfauna en dat dood hout, zeker in bossen, niet verwijderd moet worden.

Bron: 

Heijerman, Th., R. Jansen & C. van de Sande 2018. Synchita undata nieuw voor de fauna van Nederland en nieuwe vondsten van Synchita variegata (Coleoptera: Zopheridae). Entomologische Berichten 78 (3): 82-87.