Overslaan en naar de inhoud gaan

Exoten in Nederland

Taxonomie

De gebruikte classificatie is eenvoudig en sluit aan bij de Nederlandse praktijk en zoveel mogelijk bij Fauna Europaea. Momenteel worden alleen de hoofdcategorieën Rijk (Regnum), Stam (Phylum), Klasse (Classis), Orde (Ordo) en Familie (Familia) getoond, maar later kan het aantal categorieën worden uitgebreid. Indien wenselijk kunnen ook alternatieve classificaties worden aangeboden.

We hanteren het uitgangspunt dat alleen niet-nominale ondersoorten worden opgenomen. Deze zijn te herkennen aan de ondersoortnaam die niet gelijk is aan de soortnaam, zoals bij de vuursalamander Salamandra salamandra terrestris. Alleen als naast de niet-nominale ondersoort ook de nominale ondersoort uit Nederland bekend is, dan wordt de nominale ondersoort ook opgenomen. 

Voor de status naamgeving worden de volgende categorieën gehanteerd.

Anamorf 
Bij Fungi, asexuele vorm van teleomorf.

Andere combinatie 
Afhankelijk van de opvatting van specialisten, kan een soort in verschillende genera worden geplaatst. Dit komt tot uitdrukking in de wetenschappelijke naam. De combinatie die in het Nederlandse soortenregister wordt gebruikt, heet geaccepteerde naam; andere groeperingen van genusnaam en soortnaam voor dezelfde soort worden "Andere combinatie" genoemd.

Foute spelling 
Een spelling [van een soortnaam] niet overeenkomstig de regels voor de vorming van soortnamen; gewoonlijk: een spelling die afwijkt van de spelling zoals gebruikt in de oorspronkelijke publicatie.

Geaccepteerd 
De naam zoals deze wordt gebruikt in het Nederlands Soortenregister. Bij wetenschappelijke namen bestaat bijvoorbeeld de geaccepteerde naam uit een genusnaam, soortnaam en/of ondersoortnaam.

Homoniem 
Dezelfde naam voor verschillende begrippen, in deze lijst dus verschillende soorten. Als twee soorten dezelfde naam hebben, wordt de oudste naam (senior homoniem) gebruikt, en krijgt de andere soort een nieuwe naam.

Nomen dubium 
Een naam waarvan de betekenis onbekend of onduidelijk is; het is dus onbekend voor welke soort deze naam dient te worden gebruikt. Oorzaak is vaak een onvolledige beschrijving of het verloren gaan van het typemateriaal.

Nomen nudum 
Een soortnaam zonder adequate beschrijving en illustratie. Dergelijke namen kunnen nooit voor een soort worden gebruikt.

Synoniem 
Verschillende namen voor hetzelfde begrip, in deze lijst dus voor een soort. De oudste naam voor een soort moet worden gebruikt.

Synoniem s.l. 
Niet-geaccepteerde naam, waarvan de precieze status nog bepaald moet worden.

Teleomorf 
Bij Fungi, sexuele vorm van anamorf.

Nederlandse namen
Alle relevante Nederlandse namen worden met bronvermelding opgenomen in de database.