Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Twee nieuwe springstaarten van het genus Folsomides

Roy Kleukers - 18 december 2015
Folsomides parvulus, een van nieuwe soorten
/ Foto:
Wim Dimmers

Springstaarten zijn kleine bodemdiertjes. Ze vallen op door de springvork aan het achterlijf, waarmee ze grote sprongen kunnen maken. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar deze insecten, mede vanwege de belangrijke rol die ze spelen in de voedselkringlopen in de bodem. Opvallend is dat de springstaartfauna van graslanden nog relatief slecht bekend is. Recentelijk werden twee soorten van het genus Folsomides aangetroffen, die nog niet bekend waren uit Nederland. Met deze vondsten komt het totaal aantal soorten in ons land op 240.

Bron

Berg, M.P., W.J. Dimmers, I. Wynhoff, F. van Langevelde & R.F.H.M. van Bezouw 2015. De springstaarten Folsomides angularis en F. parvulus nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola: Isotomidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 45: 57-66.