Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Vreemde krekel langs het spoor

Roy Kleukers - 31 augustus 2010
De spoorkrekel ( Eumodicogryllus bordigalensis ), een mannetje uit Griekenland
/ Foto:
Roy Kleukers

Insectenonderzoeker Jaap Bouwman hoorde op 19 augustus een vreemd geluid langs het spoor bij Ede-Wageningen. Hij kent de Nederlandse sprinkhanen en krekels goed, maar dit was iets wat hij nog nooit gehoord had. Na enig speurwerk kwam hij erachter dat het Eumodicogryllus bordigalensis was, een soort die nog nooit eerder gevonden is in ons land.

De soort is vooral algemeen in Zuid-Europa, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in noordelijke streken aangetroffen. Zo zijn er inmiddels diverse vindplaatsen in Duitsland en Tsjechie, steeds op spoorwegterreinen. Als Nederlandse naam wordt daarom spoorkrekel voorgesteld.

Het is nog onduidelijk hoe de krekel zich uitbreidt. De meeste literatuur gaat uit van passieve verspreiding met treinen, maar de jonge dieren hebben vleugels waarmee ze goed kunnen vliegen. Mogelijk verspreiden ze zich (deels) ook op natuurlijke wijze. Na enkele dagen werpen ze de vleugels af.

Enkele weken geleden werd de kiezelsprinkhaan al nieuw voor Nederland gevonden, ook al op spoorwergterreinen. De laatste jaren zien we steeds meer zuidelijke sprinkhanen en krekels naar het noorden oprukken. Deze dieren zijn erg warmteminnend en de hogere temperaturen spelen daarom ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling.

Tot nu toe zijn er alleen geluidsopnames beschikbaar. De diertjes zelf zijn moeilijk te vinden. De komende tijd zal nader onderzoek plaatsvinden op de vindplaats. EIS-Nederland houdt zich aanbevolen voor verdere waarnemingen van de spoorkrekel. Deze kunnen worden doorgegeven aan eis@ncbnaturalis.nl