Overslaan en naar de inhoud gaan

Mariene biodiversiteit van Nederland

Oscar Bos en Stefan Verheyen

Wijzigingen in de zoogdierlijst

De afgelopen maand hebben we de zoogdierlijst in het Soortenregister bijgewerkt. Hierbij is het negen-delige seriewerk Handbook of the Mammals of the World (2009-2019) als basis gebruikt.

De meest opvallende taxonomische wijzigingen zijn deze twee:

- Woelrat Arvicola amphibius en molmuis Arvicola scherman zijn samengevoegd tot één soort, Arvicola amphibius. De molmuis wordt gezien als terrestrisch morfotype van deze soort.

- Noordse woelmuis is verhuisd van genus Microtus naar Alexandromys en heeft nu Alexandromys microtus arenicola als driedelige naam.

De bijgewerkte soortenlijst dient ook als basis voor de nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd door de Zoogdiervereniging in opdracht van het Ministerie van LNV.