Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Naam: Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.

Is geldige naam voorLecanora intumescens
ReferentieStandaardlijst van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten