Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Naam: Lecanora flotowiana Spreng.

Is geldige naam voorLecanora flotowiana
ReferentieStandaardlijst van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten